To elever fra Kirkeparken har fått sin praksisplass hos HK Rygge med ansvar for å løfte klubben på sosiale medier. Elevene pekte umiddelbart på forbedringsområder, og har brukt den første måneden på å rydde i eksisterende plattformer, og jobber nå med å produsere nytt og spennende innhold. Målet er å bidra til at klubbens plattformer fremstår mer helhetlig og profesjonelt. Klubben vil årlig få utplassert inntil 2 elever som vil bidra med å sette sitt preg på HK Rygge sine digitale plattformer.

I år har vi fått med oss to gutter på 17-18 år. Begge er bosatt i Moss, og kjenner til klubben fra tidligere. Vår første praksiselev heter Karl Fredrik Johnsen. Fredrik går linjen "mediefag" på Kirkeparken VGS. Mediefag spesialiserer seg på fotografi, medieinnhold og teknologiforståelse i medieyrket. Dette betyr at Fredrik stort sett vil stå for grafiske avgjørelser som blir gjort på klubbens nettsider, instagramkonto og Facebook.

Vår andre praksiselev heter Rune Standal. Han går linjen "informasjonsteknologi" på Kirkeparken VGS. Rune vil ha det største ansvaret for den tekniske biten av plattformene, og særlig med fokus på hjemmesiden. IT-linjen på Kirkeparken VGS består av driftsstøtte, brukerstøtte og utvikling. Rune vil aktivt integrere nye funksjoner på nettsiden, og oppdatere gammel informasjon. Dette vil forhåpentligvis bidra til at klubbens hjemmeside vil leve i langt større grad enn den har gjort de siste årene.

Vi håper vi kan bidra til en lærerik praksisperiode for guttene, men samtidig at det blir utfordrende og utviklende - medieansvaret i en håndballklubb er ikke "bare, bare". Dette er uten tvil et vinn-vinn for begge parter, og vi håper på et bærekraftig og godt samarbeid med Kirkeparken VGS ITM. Så gleder vi oss til å se resultatet av arbeidet som blir lagt ned. Det nærmer seg jul, og et nytt år. Hvem vet, kanskje dette er et juleønske som har gått i oppfyllelse?

30.11.2021

Skrevet av - Karl Fredrik Johnsen.