Patrick Braarud har vært ansatt som trener for a-lag og junior rekrutt sesongen 2019-2020. Dette har vært en svært spesiell sesong hvor det har vært restriksjoner både i forhold til om man har kunnet trene og hvordan man har kunnet trene. For junior rekrutt har man i deler av sesongen kunnet trene og også spille kamper. Spillere over 20 år har ikke kunnet trene normal håndballtrening så langt denne sesongen, og har heller ikke kunnet spille kamper. Til tross for alle disse restriksjoner har det vært treninger gjennom hele sesongen – selvsagt tilpasset de til enhver tid gjeldende restriksjoner. Det har vært og er stor oppslutning om treningene, og stemningen i treningsgruppen er god. Når det gjelder junior 20 jentene så ligger de på henholdsvis 2 og 3 plass i sin pulje ved nyttår.
Satsingen på damelaget i 3 divisjon og Junior 20 jenter/rekrutt er et samarbeid mellom HK Rygge og HK Herulf. Lagene består av spillere fra begge klubber. Så selv om trener er ansatt av HK Rygge er all satsing i form av et samarbeid mellom Rygge og Herulf. Klubbene er svært fornøyd med at man har fått med seg Patrick Braarud som trenere i den videre satsingen på et senior a-lag og rundt J20 rekrutt.