Det innkalles med dette til årsmøte i HK Rygge.

Årsmøtet avholdes 26. april kl. 1830 i Sparebanken 1 sitt møtelokale (inngang fra parkeringsplassen ved Power), adresse Varnaveien 43E.

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Godkjenne stemmeberettigede
  3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen
  4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  5. Behandle årsmeldinger
  6. Behandle regnskap for 2022
  7. Behandle innkomne forslag
  8. Behandle budsjett for 2023
  9. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor

NB! Forslag som ønskes fremmet til årsmøte må være styret i hende innen 29. mars.  Forslag kan sendes til vår mailadresse: post@hkrygge.no

§6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

  1. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av Håndballklubben Rygge i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.  Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Hvis noen ønsker å melde seg inn i klubben, send mail til post@hkrygge.no  Vi trenger navn, adresse, fødselsdato og mailadresse.

 

Styret HK Rygge