I følge SSB var det i 2019 på landsbasis langt større andel kvinnelige ledere i Norge enn tidligere. Når det er sagt så er forskjellene fortsatt store, og av ledere i Norge var det i 2019 63% mannlige- og 37% kvinnelige ledere. Det pågår i Norge et godt arbeid med å løfte frem flere kvinnelige ledere, og vi i HK Rygge ønsker å bidra så godt vi kan i det arbeidet.

Selv om HK Rygge foreløpig er en relativt liten klubb i norsk målestokk med knappe 300 medlemmer, så har vi likevel en bevisst strategi om å gjøre vår lille forskjell med et ønske om å løfte frem unge kvinnelige ledere. Kanskje kan vårt bidrag sørge for at Norge i fremtiden får flere kvinnelige ledere?

I samarbeidsavtalen mellom HK Rygge og HK Herulf Moss har vi som klubber sammen en tydelig og felles strategi for hvordan vi som enhet skal forvalte engasjert håndballbarn- og ungdom i Mossedistriktet. Der HK Rygge i 16-junior-senior-tråden er nedfelt som samarbeidsklubben på jentesiden (og HK Herulf Moss det samme på guttesiden) mellom klubbene, så ønsker vi likeså å være bevisste rundt det å gi unge og lovende lederemner lederroller og lederverv på veien. Vi skal være noe mer enn en håndballklubb, og vår desidert viktigste oppgave i arbeidet med alle våre barn og ungdommer er å utdanne mennesket på veien til å bli noe mer enn en håndballspiller. Vi ønsker å bidra til at våre spillere blir selvstendige, trygge og reflekterte unge voksne den tiden de er hos oss.

Hvis du som 5-åring starter håndballkarrieren din i HK Rygge, og trives med håndball som fritidsaktivitet, så kan du potensielt sett være en del av klubben vår i mange år. Kanskje spiller du hele barne- og ungdomshåndball tiden din i og/eller i samarbeid med HK Rygge, og kanskje blir du værende i HK Rygge gjennom videregående skole, og attpåtil blir værende i klubben som spiller eller frivillig i ettertid. Da skal du ha lært mye av tiden din i relasjon med HK Rygge. Du skal ha blitt ansvarliggjort som den viktigste personen i din utviklingsprosess, du skal ha opplevd masse mestring, du skal ha tillært deg verktøy for å takle motgang, du skal ha lært å ta vare på de rundt deg (laget ditt), du skal ha lært å ta ansvar for deg selv og de rundt deg, du skal ha tillært deg verktøy for å takle suksess, du skal ha lært deg å samarbeide med andre, og du skal ha lært deg å forstå hvorfor, samt mye, mye mer!

Så - hvordan gjør vi det?

I hverdagen til en idrettsklubb, alt fra spillere, til foreldre, til frivillige, farer det mange personligheter unge som gamle, jenter som gutter. I hverdagen til en idrettsklubb er det også mange posisjoner og roller som skal bemannes av det frivillige. Viktige roller, som har nøkkelfunksjoner for laget og/eller klubben. I den hverdagen handler det for oss som klubb å gi unge mennesker tid og tillit til å vokse, og hvis vi attpåtil kan bidra i dette arbeidet med å løfte frem fremtidige unge kvinnelige ledere, så skal vi være stolte av det vi får til.

Nedenfor finner du eksempler på områder der vi løfter frem unge kvinnelige ledere:

  • Frivillige

I år har vi to unge kvinner som leder klubbens arrangementutvalg for damelaget. En damelagskamp skjer ikke av seg selv. Vi skal organisere bestemannspremier, innløp, balljenter, billettluka, kiosken, mottakelse av motstandere, frukt til hjemme- og bortelag, mottakelse av dommere, og mye, mye mer! I det arbeidet med å arrangere en damelagskamp har vi flere frivillige som bidrar, og disse ledes av Sofie Jahren og Oda Øra. To unge, ydmyke, målrettede og reflektere kvinner, som løser lederrollen glimrende. Uten Oda og Sofie, i samarbeid med gjengen de leder, ville ikke damelagskampene hatt den ryddige og profesjonelle rammen den har - kanskje 3.divisjon sin kuleste ramme?

            
Sofie Jahren             Oda Øra

  • Trenerstab

I HK Rygge har vi totalt 15 lag, hvert lag består av én hovedtrener. Av disse 15 hovedtrenerne er det hele 6 jenter. Med andre ord består trenerstaben til HK Rygge av 40% jenter. I teorien er det langt flere kvinnelige ledere i hvert lag da hvert lag har et tilhørende støtteapparat, med enda flere kvinner, oppmenn som hjelpetrenere/ressurser.

  • HK Rygge Media

HK Rygge Media ledes av Sophie Healey. Sophie er en ungdom som spisser seg og sin kompetanse innenfor et mannsdominert fagfelt som IT-bransjen for øyebikket er. I HK Rygge hjelper vi Sophie med verdifull ledererfaring hun vil få stor bruk for senere i hennes karriere. Det er en stor jobb å lede HK Rygge Media: ledermøter skal avholdes, ukeplaner skal planlegges, oppgaver skal fordeles, oppgavene skal koordineres, osv. Vi er heldige i HK Rygge som har Sophie til å lede det arbeidet. En verdifull ressurs som vi har stor tro på at lykkes med hennes neste karrieresteg.


Sophie Healey

  • Kapteinsteam J16-junior-senior

På våre eldste lag; J16, J20 og damelag, så praktiserer vi månedlige kapteinsmøter mellom trenerteamene og de utvalgte spillerrepresentantene. I sum består disse kapteinsteamene av hele 12 unge og lovende kvinnelige lederemner som månedlig påvirker, diskuterer, samarbeider og leder sammen med trenerteamene for å optimalisere hverdagen til spillerne, lagene og klubben. 

Vi vet at HK Rygge er en liten dråpe i havet sammenlignet med det store samfunn, men vi ønsker i det minste å gjøre vårt lille bidrag til at andelen kvinnelige ledere øker i Norge (og verden?).

#fralitenmoteliten