Som en av to håndballklubber i Moss, så har det vært helt naturlig for HK Rygge å knytte et tett samarbeid med Kirkeparken VGS som tilbyr idrettsfag (og toppidrett håndball) i sitt studietilbud som eneste videregående skole i Moss. I tillegg til dette har vi også et samarbeid med skolens informasjonsteknologi- og medieproduksjonslinje som vi tidligere har omtalt. Derfor sier vi at vi har et tosidig samarbeid med skolen:

1. Idrettsfag (og toppidrett håndball):

For å bli god til å spille håndball krever det ofte en belastningsstyring på en knivsegg av hva spillere tåler. Vi sier ofte at: “for å bli god må man trene mye og riktig, for å trene mye og riktig må man være skadefri”! I spesielt overgangen fra ungdomsskole til videregående skole øker aktivitetsnivået for våre spillere, og særlig idrettselevene. Det er i den forbindelse det er viktig at skole og klubb har et tett og nært samarbeid for å ivareta spillernes helse. Samtidig vet vi av forskning at det er spesielt to forhold som er viktige for å redusere risikoen for skader: 1) generell belastningsstyring og 2) “riktig” styrketrening. Spillere som trener styrke blir statistisk sett mindre skadet enn spillere som ikke trener styrke, samtidig som spillere som trener styrke blir sterkere, raskere og mer eksplosive (som legger forutsetningene til rette for å bli en enda bedre håndballspiller). På grunn av dette har HK Rygge og Kirkeparken VGS i fellesskap tatt to felles standpunkter: 1) vi trener styrke fulgt opp av kyndig veiledning, og 2) vi har kontroll på spillernes belastning. Dette sørger for at våre spillere som går på toppidrettstilbudet (håndball) på Kirkerparken VGS har 3-5 organiserte håndballøkter per uke (varierer noe fra periode til periode og spiller for spiller) + 2 organiserte styrkeøkter per uke, nøye overvåket. På den måten sikrer vi at våre spillere ikke trener for mye håndball (ei heller for lite), og får minimum 2 styrkeøkter per uke = vi gjør det vi kan i fellesskap for å redusere risikoen for skader til det minimale, samtidig som vi legger ned nok og riktig trening for hver enkelt. På den måten ivaretar vi våre spillere til det fulle i samarbeid mellom to viktige utviklingsarenaer i spillerens karriere. 

2. Informasjonsteknologi og medieproduksjon:

Vi har tidligere skrevet om hvordan “HK Rygge Media” er organisert, men i korte trekk har utvalget som oppgave å ivareta klubbens digitale plattformer, og hva det medfører. HK Rygge har utplasserte elever fra Kirkeparken VGS som jobber sammen i et team, HK Rygge Media, som har i oppgave å systematisere, produsere og publisere innhold på HK Rygge sine digitale plattformer.

Vi er stolte av vårt samarbeid med Kirkeparken VGS, og setter stor pris på tilliten og dialogen vi har med kontaktpersonene knyttet til de ulike samarbeidslinjene. Vi oppfordrer samtidig andre klubber til å søke samarbeid med nærliggende utdanningsinstitusjoner, nettopp for å forenkle spillernes hverdag, men også for å utvikle klubben, samt forenkle klubbdriften. Det finnes mange lokale muligheter som skaper vinn-vinn mellom partene, kartlegg dem, undersøk dem, og bruk dem!

#fralitenmoteliten