Fra og med 15-års alderen, hvor ambisjonsspekteret blant spillerne strekker seg fra et ønske om å bli landslagsspiller i den ene enden av skalaen, til å spille håndball én gang i uka med venninner i den andre enden av skalaen, ser vi mot samarbeidsmodeller for å legge til rette for et trenings- og spilltilbud for alle - om du så ønsker å spille håndball på et lavere nivå eller har ambisjoner om å bli landslagsspiller!

Det ene ødelegger ikke for det andre, hos oss finner du et trenings- og spilltilbud som treffer hele ambisjonsspekteret!

Til grunn for dette støtter HK Rygge og HK Herulf Moss seg på Norges Håndballforbund sin samarbeidsmodell, og ønsker å sikre at vi kan tilby "bredde og topp" for begge kjønn fra og med sesongalder 15 år, i samarbeid ved at:

  • HK Rygge utpeker seg som prestasjonsklubb på jentesiden (15 år og eldre), og samtidig partnerklubb på herresiden.

  • HK Herulf Moss utpeker seg som prestajonsklubb på herresiden (15 år og eldre), og samtidig partnerklubb på jentesiden.


I praksis betyr dette at jenter fra og med sesongalder 15 år samles til et trenings- og spilltilbud, "bredde som topp", under HK Rygge-paraplyen, mens guttene samles til et trenings- og spilltilbud "bredde som topp" under HK Herulf Moss-paraplyen. Spillerne forblir medlemmer av sine respektive klubber, men organiseres sportslig på tvers i henhold til samarbeidsmodell.

Ta kontakt med oss!

For HK Rygge:
Sportssjef: Patrick Braarud, tlf.: 452 54 810, og/eller e-post: patrick@hkrygge.no

For HK Herulf Moss:
Styreleder: Geir Jensen, tlf.: 913 77 047, og/eller e-post: post@herulf.no