Foto: mossavis.no

Det er mange klubber i håndball-Norge som tilbyr satsning og topphåndball på jente- og guttesiden, men det er samtidig en kjent utfordring at få, om ingen, klubber klarer å tilby begge deler i én og samme klubb på høyeste nivå over en lengre periode.

Derfor tar HK Rygge og HK Herulf Moss Norges Håndballforbund sin samarbeidsmodell på alvor, og ønsker gjennom samarbeid å sikre at vi kan tilby bredde- og topp for begge kjønn:

  • Begge klubber har et ansvar for bredden (begge kjønn) tom. 14 års alder, og eventuelle breddelag i de respektive klubbene kan vurderes fra 16 år til senior dersom det er hensiktsmessig.

  • HK Rygge utpeker seg som prestasjonsklubb på jentesiden (15 år og eldre), og samtidig partnerklubb på herresiden.

  • HK Herulf Moss utpeker seg som prestasjonsklubb på guttesiden (15 år og eldre), og samtidig partnerklubb på jentesiden.

I dette arbeidet har HK Rygge og HK Herulf Moss en felles overordnet strategi som sier at:

  • klubbene skal etterstrebe å gi et godt håndballtilbud til alle, og legge til rette for bredde-, utviklings- og prestasjonsmiljøer.
  • på jentesiden legger HK Rygge til rette for prestasjonsmiljøer i J16-20 klassen med mål om å kvalifisere seg til nasjonale serier (Lerøy og Bring).

  • på guttesiden legger HK Herulf Moss til rette for prestasjonsmiljøer i G16-20 klassen med mål om å kvalifisere seg til nasjonale serier (Lerøy og Bring).

  • dette foregår gjennom partner- og prestasjonsavtaler i henhold til Norges Håndballforbund sin samarbeidsmodell

Gjennom klubbene sine miljøer på J16-20/rekrutt og G16-20/rekrutt, sikres målsestningen om i fellesskap å tilby et tilbud til «flest mulig, lengst mulig, best mulig».