Trener til venstre: Patrick Braarud

Trener til høyre: Stian Ferborg Andersen