Årsmøtet er Håndballklubben Rygges øverste myndighet, og avholdes årlig. Innkalling og gjennomføring iht gjeldende lovnorm kapitel IV. Årsmøte, styre, utvalg mv.