Lov for Håndballklubben Rygge idrettslag, stiftet 22 januar/1998 med senere endringer, § 4,15 og19 senest av 9 februar 2013