Som et ledd i «2030-visjonen», har klubben utarbeidet en sportsstrategi som skal sette en sportslig kurs for klubben. Nå er den på plass.

Strategien finner du nedenfor.